ใส่ใจทุกครั้ง เมื่อได้รับ "การแจ้งเตือน" ผ่าน SMS หรือ UCHOOSE Notification 

วันที่ : 30 Apr 2024 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

การที่ลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนข้อความเมื่อมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตนั้น ไม่ว่าจะเป็นผ่าน SMS หรือ Notification ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการแจ้งเตือนบางประเภท คือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

อย่างไรก็ตาม การจะดำเนินการอย่างใดบนบัญชีของลูกค้า จะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนจะดำเนินการ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการนำส่งทั้ง SMS และ Notification ให้กับเจ้าของบัญชีรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางบัญชี จึงขอยกตัวอย่าง รูปแบบการแจ้งเตือนที่สำคัญๆไว้เพื่อให้ใช้เป็นข้อสังเกต เช่น

  • การแจ้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • การแจ้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงอีเมล
  • การแจ้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
  • การแจ้งเตือนเรื่องการออกบัตรใหม่
  • การแจ้งเตือนเรื่องการเปิดบัตร (Card activation)
  • การแจ้งเตือนการใช้รายการออนไลน์
  • การแจ้งเตือนสำหรับรายการใช้จ่ายยอดตั้งแต่ 1หมื่นบาทขึ้นไป
  • การแจ้งเตือนรายการไม่อนุมัติ เนื่องจากวงเงินในบัตรเครดิตไม่พอ
  • การแจ้งเตือน เรื่องการลงทะเบียนบน UCHOOSE
  • การแจ้งเตือนเรื่องการตั้งรหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN Set Up)

เพื่อความปลอดภัยและปกป้องบัญชีหากได้รับ SMS และ Notification ควรตรวจสอบข้อความ ว่าได้เป็นผู้ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ กระทำการนั้นๆ ตามข้อความระบุหรือไม่ หากไม่ใช่ รีบติดต่อศูนย์บริการสมากชักบัตรเครดิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 

- บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
- สินเชื่อส่วนบุคคล กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

แชร์บทความนี้ไปยัง