เพราะ DATA คือหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ


เราพร้อมที่จะดูแลลูกค้า ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
เพื่อส่งมอบและยกระดับประสบการณ์ที่ดีในผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ทุกมิติไลฟ์สไตล์ความต้องการ

DATA Insights และ Driven Culture

article 1
DATA Insights
เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงในทุกมิติ
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงได้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงทันสมัย
มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถต่อยอดและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ
พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงใจ
article 1
Driven Culture
เพราะทุกข้อมูล คือทรัพยากรอันมีค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงมุ่งสร้าง “Data DNA” ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรนำประโยชน์จาก Data มาใช้ตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
และคาดการณ์อนาคต รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความแม่นยำในการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มความต้องการ
ได้อย่างถูกใจถูกที่ถูกเวลา

Data Monetization

ADS PLATFORM SERVICE

อีกหนึ่งโอกาสเพื่อการส่งเสริมการขายแก่ธุรกิจของคุณ
ผ่านช่องทางดิจิทัลของเรา ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและแม่นยำ 
สื่อสารตรงไปยังกลุ่มเป้ามายทีคุณเลือกและสามารถวัดผลได้จริง  
มาเป็น Partner กับเรา

สนใจติดต่อ data@krungsri.com

DASHBOARD

ในทุกธุรกิจ ข้อมูลคือตัวช่วยในการเริ่มต้นที่ถือเป็นส่วนสำคัญ
ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยม
กรุงศรี คอนซูมเมอร์พร้อมให้การสนับสนุน ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่
และผลการวิเคราะห์ที่ตอบสนองพฤติกรรมการตัดสินใจของลูกค้าได้
เพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกทางและมั่นคง 

สนใจติดต่อ data@krungsri.com

Data Technology

incard-card
Data Lake​​
เรามีทีมงาน Data Engineer ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data
และการดูแลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้พร้อมนำมาใช้วิเคราะห์
ในแง่มุมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ครบถ้วน
incard-card
Cloud​​​
เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ได้เริ่มทดลองนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการวิเคราห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล
ด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุด
incard-card
Data Governance​​
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ตระหนักถึงความสำคัญ
ของความถูกต้องของข้อมูลเราจึงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่คอยดูแลตรวจสอบฐานข้อมูล รวมถึงผลวิเคราะห์จากข้อมูล
เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมั่นใจและเกิดประโยชน์สูงสุด