พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์

ณญาณี
เผือกขำ

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

พัทธ์หทัย
กุลจันทร์

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

สมหวัง
โตรักตระกูล

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

อธิศ
รุจิรวัฒน์

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

นิโคลัส เจมส์
สมาร์ท