พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

อธิศ
รุจิรวัฒน์

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

อธิป
ศิลป์พจีการ

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

สมหวัง
โตรักตระกูล

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

อธิศ
รุจิรวัฒน์

พบกับผู้นำ
แห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

นิโคลัส เจมส์
สมาร์ท