โครงการคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Management Trainee Program) ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์

วันที่ : 01 Jan 2022 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

Discover your highest potential.

โครงการสรรหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักภาพในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามแผนพัฒนา Management Development Program ที่มีรูปแบบ และสร้างทักษะ ความรู้อย่างเข้มข้น เปิดมุมมองทางธุรกิจรอบด้าน (broaden business experience) หมุนเวียนเรียนรู้งานที่แตกต่างหลากหลาย (job rotation) การลงมือทำจริง เห็นผลจริง (project based/ solutions based) และพร้อมปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (resiliency) ที่จะสร้างกลุ่มคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการได้มีมุมมอง ไอเดียธุรกิจ และการทำงานใหม่ๆ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายของธุรกิจในยุคดิจิทัล
 

แชร์บทความนี้ไปยัง