กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ด้านกลยุทธ์การสื่อสาร จาก HR EXCELLENCE AWARDS 2021

วันที่ : 21 Dec 2021 ผู้เขียน : Krungsri Consumer


นายฐิติพล ธนะแพทย์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์ข่าวสารและการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคล (Excellence in HR Communication Strategy – ‘GOLD’ Award) จากงาน HR EXCELLENCE AWARDS 2021 ที่จัดขึ้นโดย Human Resources Online Magazine ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย จากความสำเร็จด้านการวางกลยุทธ์การสื่อสารทรัพยากรบุคคล การวางระบบบริหารจัดการคุณภาพและปริมาณข่าวสาร ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กรสำหรับพนักงาน และการสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสื่อสารและให้บริการ อาทิ หุ่นยนต์แชทบอทที่ให้บริการพนักงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง, โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับพนักงานที่รวมข่าวสาร ข้อมูล และงานบริการต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่พนักงานกรุงศรี คอนซูมเมอร์
แชร์บทความนี้ไปยัง