PEOPLE GROWTH

วันที่ : 01 Jan 2022 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพคนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ด้วยแผนการเรียนรู้แบบ “สมาร์ท SMART” ที่เป็นระบบ ครบด้วยเนื้อหา วิธีการเรียนรู้และแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ที่ถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะใหม่ ไปพร้อมๆ กันกับประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีของผู้เรียน ให้ของเราก้าวนำการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์และสนามการแข่งขันที่เปลี่ยนไป มุ่งสู่ความก้าวหน้า เติบโตของคน ไปพร้อมๆ กับการเติบโตของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ภายใต้หน่วยงาน KRUNSRI CONSUMER ACADEMY

 


 

 

แชร์บทความนี้ไปยัง

บทความอื่นๆ