โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ของบริษัทในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

วันที่ : 01 Apr 2024 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

สำหรับสินเชื่อบุคคล

• สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อเงินสดซึ่งชำระคืนแบบขั้นต่ำ (ไม่รวมสินเชื่อซึ่งผ่อนชำระคืนเป็นงวดและวงเงินบัตรเครดิต)ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน ดอกเบี้ย 15% ต่อปี สูงสุด 60 งวด ทั้งนี้จำนวนงวดขึ้นอยู่กับยอดสินเชื่อคงค้าง(การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

หมายเหตุ

*ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ

**ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ โทร. 02-714-5155 ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30น.- 17.30น.)

 
แชร์บทความนี้ไปยัง