สัญญาณปัญหาหนี้ ที่ต้องระวัง และเตรียมตัว

วันที่ : 19 Feb 2024 ผู้เขียน : Krungsri Consumer
ถ้ามีอาการแบบนี้ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย

1 จ่ายช้าๆ ทะลุ deadline
2 ชำระขั้นต่ำ เลือกจ่ายขั้นต่ำติดต่อกันหลายครั้ง
3 กดบัตรเงินสด เพื่อนำมาจ่ายหนี้อื่น
4 รายได้ไม่พอรายจ่าย

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รวมพลัง ร่วมใจ #แก้หนี้ยั่งยืน
• ติดต่อบริการที่ปรึกษาวางแผนการชำระเงิน กรุงศรี คอนซูมเมอร์
โทร 02-714-5155 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30น. – 17.30น.)

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ไม่มีการเรียกเก็บ Prepayment fee
จากสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และ สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นๆ เช่น สินเชื่อสวัสดิการ
 
Prepayment fee คือ ค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด
(การปิดหนี้ก่อนวันที่ตกลงกันไว้ในสัญญา)
มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 โดยครอบคลุมถึงสัญญาเก่าที่ยังมีผลอยู่

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ที่มาของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
แชร์บทความนี้ไปยัง