หนี้ ปรับ ได้

วันที่ : 19 Feb 2024 ผู้เขียน : Krungsri Consumer
ก่อน 1 คือ ก่อนเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อเริ่มมีสัญญาณว่า ลูกหนี้กำลังมีปัญหา เพื่อป้องกันหนี้เสีย
หลัง 1 คือ หลังเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนเจ้าหนี้ ฟ้อง – โอนขาย – ยึดทรัพย์
และห้ามโอนขายในช่วง 60 วัน หลังเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้
หมายเหตุ: นับรวมการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเกณฑ์ มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 67

* ติดต่อบริการที่ปรึกษาวางแผนการชำระเงิน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ โทร 02-714-5155 
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30น. – 17.30น.)

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ไม่มีการเรียกเก็บ Prepayment fee
จากสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และ สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นๆ เช่น สินเชื่อสวัสดิการ
 
Prepayment fee คือ ค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด
(การปิดหนี้ก่อนวันที่ตกลงกันไว้ในสัญญา)
มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 โดยครอบคลุมถึงสัญญาเก่าที่ยังมีผลอยู่

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ที่มาของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
แชร์บทความนี้ไปยัง