เรื่องง่ายๆที่ควรรู้กับบัตรเครดิตหลักและบัตรเครดิตเสริม

วันที่ : 13 Jan 2023 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างสำหรับคำว่า “บัตรเครดิตหลัก” และ “บัตรเครดิตเสริม” หลายๆคนอาจจะพอรู้มาบ้างว่า คืออะไร แต่หลายๆคนอาจยังแยกไม่รู้ว่าคืออะไร วันนี้เราจะพามารู้จัก กันให้มากขึ้น

1.บัตรเครดิตหลักและบัตรเครดิตเสริมคืออะไร

บัตรเครดิตหลัก คือ บัตรเครดิตที่ผู้สมัครบัตรเป็นบุคคลยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครบัตร เพื่ออนุมัติวงเงินบัตรเครดิต และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการใช้งานบัตรเครดิตด้วยตัวเอง

บัตรเครดิตเสริม คือ บัตรเครดิตที่อนุมัติใช้ร่วมกับวงเงินบัตรเครดิตหลัก โดยการสมัครบัตรเครดิตเสริม จำเป็นต้องมีการอนุมัติบัตรเครดิตหลักก่อนเสมอ

2.บัตรเครดิตเสริมสมัครให้บุคคลใดได้บ้าง

การสมัครบัตรเครดิตเสริมสามารถสมัครให้บุคคลภายในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง จะเป็นนามสกุลเดียวกันหรือคนละนามสกุลก็ได้ อาจจะไม่ใช่บุคคลในครอบครัวก็ได้เช่นกัน แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากการสมัครบัตร ของเจ้าของบัตรเครดิตหลัก เพราะอย่าลืมว่าบัตรเครดิตเสริมเมื่อสมัครมาแล้ว จะอนุมัติวงเงินใช้ร่วมกับบัตรเครดิตหลักนั่นเอง

3.บัตรเครดิตหลัก บัตรเครดิตเสริม มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน

ถ้าหากพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์บัตร บัตรเครดิตหลัก บัตรเครดิตเสริม มีความเหมือนกัน แตกต่างแค่ชื่อบนหน้าบัตรที่อ้างอิงตามเจ้าของบัตรเครดิต การใช้งานทั้งบัตรเครดิตหลักและบัตรเครดิตเสริมแทบจะไม่แตกต่างกัน เพราะสามารถใช้จ่าย รูด ผ่อน กดเงินสด ได้เหมือนกัน ได้รับโปรโมชั่นเดียวกัน ระยะการปลอดดอกเบี้ยเหมือนกัน แต่อาจศึกษาโปรโมชั่นบางโปรโมชั่น หรือสิทธิประโยชน์บางอย่าง ที่จะใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตหลักเท่านั้น

4.การใช้วงเงินบัตรเครดิต

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือ บัตรเครดิตหลักและเสริมจะใช้วงเงินร่วมกัน แต่บัตรเครดิตหลักภายใต้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นั้นสามารถจำกัดวงเงินบัตรเสริมได้ ตั้งแต่การสมัครบัตรเครดิตเสริม สามารถระบุความประสงค์ว่าจะให้บัตรเครดิตเสริมใช้วงเงินกี่เปอร์เซ็นต์ มีตั้งแต่ใช้ได้ 100% 50% 30% 10% จากวงเงินบัตรเครดิตหลัก แต่อย่างน้อยที่สุดวงเงินบัตรเสริมจะต้องอนุมัติไม่น้อยกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

5.ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สำหรับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหากมีบัตรเครดิตทั้งหลักและเสริม การจัดส่งใบแจ้งยอดจะส่งให้เฉพาะบัตรเครดิตหลักเท่านั้น แต่ในรายละเอียดใบแจ้งยอดจะแยกข้อมูลการใช้งานบัตรเครดิตหลักและบัตรเครดิตเสริมอย่างชัดเจน

6.การใช้งาน แอปพลิเคชัน UCHOOSE

การลงทะเบียนการใช้งานผ่าน แอปพลิเคชัน UCHOOSE เพื่อตรวจสอบยอดใช้งาน โปรโมชั่นต่างๆ หรือจัดการบัตรเครดิต ยังคงลงทะเบียนได้เฉพาะบัตรเครดิตหลักเท่านั้น ซึ่งบัตรเครดิตหลักก็สามารถตรวจสอบยอดการใช้งานของบัตรเสริมผ่าน แอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้เช่นเดียวกัน

บัตรเครดิตเสริมมีข้อดีตรงที่การใช้งานบัตรแทบจะไม่แตกต่างกับบัตรเครดิตหลักเลย สมัครง่าย เป็นบุคคลที่บัตรเครดิตหลักไว้วางใจ ให้ใช้วงเงินร่วมกับบัตรหลัก เราอาจจะสมัครบัตรเครดิตเสริมให้คุณพ่อ คุณแม่ ให้ได้ใช้งาน เพื่อความสะดวก และบัตรเครดิตหลักยังสามารถตรวจสอบการใช้งานของบัตรเครดิตเสริมผ่าน แอปพลิเคชัน UCHOOSE

เมื่อทำบัตรเครดิตเสริม ผู้ถือบัตรเครดิตหลักมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพราะฉะนั้น เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ควรตกลงกันให้ชัดเจน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือบัตรเครดิตเสริมรับทราบ

แชร์บทความนี้ไปยัง

บทความน่าสนใจอื่นๆ