ป้องกันการโจมตีบัตรเครดิตจากมิจฉาชีพ อย่างมือโปร

วันที่ : 28 Jun 2024 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

ปัจจุบันมิจฉาชีพมีวิธีในการหลอกนำข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าเพื่อไปทำธุรกรรมทางออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการขโมยบัตรเครดิตไปทำรายการกับร้านค้าต่างๆ หรือการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM แล้วบริษัทมีแนวทางในการช่วยลูกค้าป้องกันการทำทุจริตเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง

บริษัทมี แอป UCHOOSE ที่เข้ามาช่วยในการจัดการความเสี่ยงของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ที่ลูกค้าถืออยู่ทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น ลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศและมีเหตุไม่คาดฝัน บัตรเครดิตสูญหาย ลูกค้าก็สามารถดำเนินการระงับการใช้งานบัตรเครดิตได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือลูกค้าสามารถจัดการการใช้จ่ายของบัตรโดยแยกตาม Life Style ของผู้ถือบัตร เช่น ลูกค้าต้องการใช้เพื่อซื้อสินค้า Online เท่านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดยอดใช้จ่ายต่อรายการ ยอดใช้จ่ายรวมต่อวัน และจำนวนรายการที่ทำต่อวันได้ รวมถึงข้อความการทำธุรกรรมต่างๆ จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ UCHOOSE หรือ ลูกค้าไม่ต้องการทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ก็สามารถปิดการทำรายการประเภทดังกล่าวได้เลย เป็นต้น

วิธีการจัดการล็อกบัตร

1. เลือกบัตรที่ต้องการจะล็อก

2. เลือกหัวข้อดูทั้งหมด : เลือกหัวข้อการล็อกบัตร และยืนยันการล็อกบัตรซึ่งระบบจะทำการระงับทันที ภายใต้เงื่อนไข

  • เมื่อล็อกบัตรแล้ว บัตรของคุณจะไม่สามารถทำรายการได้จนกว่าจะปลดล็อก รายการที่เกิดขึ้นก่อนการล็อกบัตรเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตร
  • การล็อกบัตรอาจมีผลต่อรายการที่คุณสมัครหักผ่านบัตรเครดิตรายเดือนอัตโนมัติ

3. ตรงเครดิตจะแสดงสถานะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว พร้อมกับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ แอป UCHOOSE โดยแจ้งหมายเลขบัตรพร้อมกับวันและเวลาที่ทำการล็อก
 


วิธีการจัดการวงเงินใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ

1.จัดการวงเงินรูดบัตรเครดิตที่หน้าร้าน

โดยลูกค้าสามารถปรับได้ตามความ Life Style การใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าของตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถแยกกำหนดได้ดังนี้

  • วงเงินใช้จ่าย / รายการ : ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อรายการตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น กำหนดยอดใช้จ่ายต่อรายการ ไม่เกิน 5,000 บาท ถ้ามีการใช้เกินจำนวนดังกล่าวรายการจะไม่ผ่าน ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ การป้องกันชั้นที่ 1
  • วงเงินใช้จ่าย / วัน : ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อวันตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น กำหนดยอดใช้จ่ายต่อวัน ไม่เกิน 10,000 บาท ถ้ามีการใช้เกินจำนวนดังกล่าวรายการจะไม่ผ่าน ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ การป้องกันชั้นที่ 2
  • รายการใช้จ่าย / วัน : ลูกค้าสามารถกำหนดรายการใช้จ่ายต่อวันตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น กำหนดรายการใช้จ่ายต่อวัน ไม่เกิน 5 ครั้ง ถ้ามีการใช้เกินจำนวนดังกล่าวรายการจะไม่ผ่าน ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ การป้องกันชั้นที่ 3
2.จัดการวงเงินใช้จ่ายออนไลน์ทุกประเภทและรายการตัดรายเดือนจากต่างประเทศ

โดยลูกค้าสามารถปรับได้ตามความ Life Style การใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ของตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดได้ดังนี้

  • วงเงินใช้จ่าย/รายการ : ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อรายการตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น กำหนดยอดใช้จ่ายต่อรายการ ไม่เกิน 5,000 บาท ถ้ามีการใช้เกินจำนวนดังกล่าวรายการจะไม่ผ่าน ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ การป้องกันชั้นที่ 1
  • วงเงินใช้จ่าย/วัน : ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อวันตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น กำหนดยอดใช้จ่ายต่อวัน ไม่เกิน 10,000 บาท ถ้ามีการใช้เกินจำนวนดังกล่าวรายการจะไม่ผ่าน ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ การป้องกันชั้นที่ 2
  • รายการใช้จ่าย / วัน : ลูกค้าสามารถกำหนดรายการใช้จ่ายต่อวันตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น กำหนดรายการใช้จ่ายต่อวัน ไม่เกิน 5 ครั้ง ถ้ามีการใช้เกินจำนวนดังกล่าวรายการจะไม่ผ่าน ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ การป้องกันชั้นที่ 3
3.จัดการการกดเงินสดจากตู้ ATM
  • ลูกค้าสามารถกำหนดสถานะ การเปิด-ปิดการใช้งาน
4.จัดการการใช้จ่ายผ่าน QR Code
  • ลูกค้าสามารถกำหนดสถานะ การเปิด-ปิดการใช้งาน

วิธีการตรวจสอบว่าบัตรเครดิตมีการจัดการวงเงินใช้จ่าย

1.เข้าไปที่บัตรเครดิตที่ต้องการตรวจสอบ

2.การจำกัดวงเงินจะแสดงสิ่งที่ลูกค้าดำเนินการตั้งค่าไป

3.ถ้าต้องการตรวจสอบรายละเอียด ให้เลือก “ข้อมูลการจำกัดวงเงิน”

4.กรณีที่บัตรเครดิตมีการทำรายการเกินกว่ายอดที่กำหนด จะมีบริการแจ้งเตือนผ่าน UCHOOSE

จากเครื่องมือในระบบ UCHOOSE ที่ทางบริษัทให้บริการ ลูกค้าสามารถเลือกจัดการเกี่ยวกับบัตรเครดิตครบถ้วนด้วย แอป UCHOOSE ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อเข้าฝ่ายบริการลูกค้า โดยลูกค้าสามารถจัดการได้ตาม Life Style ของลูกค้าได้ทันที ถ้าบัตรเครดิตไม่ได้อยู่กับตัวก็สามารถระงับชั่วคราวได้ทันที หรือ เมื่อพบบัตรเครดิตก็สามารถเปิดบัตรและใช้งานได้ทันที ซึ่งลูกค้าหากต้องการที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งกำหนดยอดได้ในระดับยอดใช้ต่อรายการ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดย UCHOOSE จะแสดงทุกรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงแสดงข้อมูลทุกการจัดการวงเงินใช้จ่ายเกี่ยวกับบัตรเครดิตให้ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

หากใครคิดว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมส่งต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่น เช่น คนใกล้ตัว คนที่คุณรัก

- บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
- สินเชื่อส่วนบุคคล กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

แชร์บทความนี้ไปยัง

บทความน่าสนใจอื่นๆ