ทำความรู้จักกับ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU)

วันที่ : 11 Nov 2022 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

เคยประสบปัญหาเวลาที่เรามีการผูกบัตรเครดิตไว้ตัดค่าบริการต่างๆ หรือ บันทึกข้อมูลบัตรเครดิตใน Application ต่างๆ และหากวันใดวันหนึ่งเราเกิดทำบัตรชำรุด, บัตรหาย หรือแม้กระทั่งใช้งานบัตรจนบัตรหมดอายุแล้วได้รับบัตรเครดิตใบใหม่ ข้อมูลที่เราเคยผูกบัตรเครดิตใบเดิมกับการบริการต่างๆไว้นั้น ก็จะต้องมาทำการแจ้งอัปเดตใหม่ จนในบางครั้งอาจหลงลืมไปไม่ได้แจ้ง ทำให้ไม่มีการหักชำระค่าบริการแบบต่อเนื่องอย่างใจหวัง

Mastercard Automatic Billing Updater (ABU)

เป็นบริการของบัตรเครดิต Mastercard หลายๆคนอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้ว และหลายๆคนอาจจะพึ่งเคยได้ยิน เรามาทำความรู้จักบริการนี้ ที่บอกได้ว่าจะทำให้ผู้ถือบัตรประเภท Mastercard ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ต้องคอยกังวลใจกับปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นอีกเลย

สำหรับบริการนี้ทำขึ้นเพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นปัจจุบัน อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตร Mastercard ที่มีรายการหักชำระผ่านบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ (Recurring) หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file)

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ถือบัตรมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตร เช่น ออกบัตรใหม่เนื่องจากบัตรชำรุด,บัตรหาย หรือได้รับบัตรต่ออายุ บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลบัตรใหม่ เช่น หมายเลขบัตร ,วันหมดอายุ ไปยังฐานข้อมูลของ Mastercard ABU
  2. Mastercard ABU จะส่งข้อมูลบัตรใหม่ไปยังร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับ Mastercard
  3. ร้านค้าได้รับข้อมูลบัตรใหม่จาก Mastercard ABU จะสามารถทำรายการหักชำระผ่านบัญชีบัตรเครดิตให้โดยอัตโนมัติ (Recurring) ซึ่งผู้ถือบัตรไม่ต้องแจ้งข้อมูลบัตรใหม่กับร้านค้านั้นๆ

กล่าวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนบัตรเครดิต เลขที่บัตรก็จะมีการเปลี่ยน จึงอำนวยความสะดวก อัปเดต ข้อมูลบัตรเครดิตให้อัตโนมัติ เพื่อให้สมาชิกผู้ถือบัตร Mastercard มั่นใจได้ว่าจะสามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการชำระเงินผ่านบัตรให้ดียิ่งขึ้นและช่วยลดการถูกปฏิเสธรายการเนื่องจากการเปลี่ยนหมายเลขบัตรหรือบัตรหมดอายุ เป็นอีก 1 บริการที่สร้างความสะดวกในยุคดิจิทัล

แชร์บทความนี้ไปยัง