วิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือกำลังถูกใช้งานฟังก์ชันการโอนสายหรือไม่?

วันที่ : 29 Mar 2024 ผู้เขียน : Krungsri Consumer

จากสถานการณ์ Gang Call Center ในปัจจุบันที่กำลังระบาดอย่างหนัก กลุ่มคนร้ายจะมีใช้วิธีการต่างๆนาๆ หลากหลายวิธีในการเข้าใช้งานโทรศัพท์มือถือของเรา เพื่อจุดประสงค์กระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆให้ได้มากที่สุด และอีกหนึ่งในวิธีการที่กลุ่มคนร้ายได้กระทำการ คือ การโอนสายโทรศัพท์ขณะที่เราทำการโทร เพื่อเข้าไปยังเครื่องของคนร้าย โดยใช้ฟังก์ชัน Call Forwarding ที่เป็นระบบพื้นฐานที่มีกับเครื่องโทรมือถือทุกยี่ห้อ โดยกลุ่มคนร้ายจะทำวิธีการนี้เพื่อ

  • 1.รับสายและสวมรอยเป็นเจ้าของเบอร์มือถือ
  • 2.เพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า ได้ทำรายการจริง
  • 3.ติดต่อคนรู้จักของเจ้าของหมายเลข เพื่อหลอกหาผลประโยชน์ต่างๆ

ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าว เมื่อมีการเข้าไปใช้บริการสำเร็จแล้ว จะไม่มีอะไรแจ้งเตือนให้เจ้าของโทรศัพท์ได้ทราบเลย จนกว่าเจ้าของหมายเลขจะรู้สึกผิดสังเกตและเข้าไปทำการตรวจสอบ ซึ่งคนส่วนใหญ่ทั่วไปจะไม่ทราบวิธีการตรวจสอบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และจะทำการติดต่อศูนย์บริการเป็นส่วนใหญ่

มาดูวิธีการตรวจสอบฟังก์ชันการใช้งานดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

1.ระบบ IOS (English version)

Menu : Setting >>> Phone >>> Call Forwarding >>> ดูว่ามีการเปิดการใช้งานหรือไม่ ถ้าเปิดอยู่ >>> Forward To >>> จะเห็นเบอร์ที่ทำการ Forward To (ถ้ามี)

2.ระบบ IOS (Thai version)

Menu : การตั้งค่า >>> โทรศัพท์ >>> การโอนสาย >>> ดูว่ามีการเปิดการใช้งานหรือไม่ ถ้าเปิดอยู่ >>> โอนสายไปยัง >>> จะเห็นเบอร์ที่ทำการ Forward To (ถ้ามี)

3.ระบบ Android (English version)

Menu : Phone >>> Settings >>> More Settings >>> Call Forwarding >>> Voice Call >>> Forward 4 menus ดูว่ามีการเปิดการใช้งานหรือไม่ ถ้าเปิดอยู่จะเห็นเบอร์ที่ทำการ Forward To (ถ้ามี)

 

4.ระบบ Android (Thai version)

Menu : โทรศัพท์ >>> เพิ่มเติม >>> การตั้งค่า >>> การตั้งค่าเพิ่มเติม >>> การส่งต่อการโทร >>> ดู “การส่งต่อ” มี 4 วิธี ดูว่ามีการเปิดการใช้งานหรือไม่ ถ้าเปิดอยู่จะเห็นเบอร์ที่ทำการ Forward To (ถ้ามี)

เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง และถ้าพบว่ามีการถูกเปิดฟังก์ชันใช้งานดังกล่าวอยู่ก็สามารถเข้าไปปิดการใช้งาน หรือ ลบหมายเลขมือถือที่มีการโอนสายออกได้ด้วยตัวเอง หรือ สามารถติดต่อศูนย์ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ เพื่อทำการล้างข้อมูลการโอนสายออก ก็ได้เช่นกัน เท่านี้ก็จะช่วยป้องการกลโกงจากพวกมิจฉาชีพได้อีกช่องทางหนึ่ง

แชร์บทความนี้ไปยัง

บทความน่าสนใจอื่นๆ